Rovering er et tilbud til speidere over 16 år. Norges speiderforbund har ingen øvre aldersgrense for roverne

Mye av roverarbeidet består i at roverne selv finner på tingene og gjør dem. Program-tilbudet retter seg først og fremst mot aldersgruppen 16–20 år.

Rovering handler om samarbeid, ansvar og egenutvikling. Programmet skal være en hjelp til å oppnå dette. Grip fatt i det! Bruk de aktivitetene du finner her i Speiderbasen eller finn på egne. Nesten alle, både tenkelige og utenkelige, aktiviteter vil på en eller annen måte passe inn i programmet.

Laget har stort sett møte på annenhver torsdag  kl 18:00

Terminlista for dette semesteret finner du her. Ønsker du å laste den ned som pdf fil så trykk Terminliste lag våren 2019

 mail til lagslederen

For å få kontakt:        
Thea M. Christensen    948 61 947