Kollektiv personskadeforsikring for speidere

Aktive speidere skader seg av og til. Derfor har Norges speiderforbund og forsikringsselskapet If… laget en egen ulykkesforsikring som gir god trygghet for speiderne.

Forsikringen er en ren personskadeforsikring og gjelder for alle medlemmer av Norges speiderforbund (øvre grense 70 år). Medlem er man når kontingenten for inneværende år er betalt. Forsikringen dekker ikke skade på eller tap av utstyr/eiendeler.

Forsikringen gjelder under organiserte speideraktiviteter som møter, turer og speiderleire som foregår under ledelse av patrulje, tropp, gruppe, krets, korps og forbund i hele verden. Den gjelder også ulykkesskade som medlemmet rammes av på direkte vei mellom hjemmet og overnevnte arrangementer.

Potensielle medlemmer som deltar i enkelte åpne arrangementer er også omfattet av avtalen. Imidlertid krever gruppa at speidere som skal være med på tur må fylle ut innmeldingskjema for speidergruppa.

Egenandelen ved skader er kr. 500,-.

Ønsker du å lese de fullstendige vilkårene eller har andre spørsmål om forsikringen, kontakt Norges speiderforbunds forbundskontor.