Kontingenten for 2017 er kr 750,- per medlem.

Kontingenten fordeler seg på 90 kr til vår lokale speidergruppe, 220 kr til speiderkretsen (fylkesleddet), 130 kr til Misjonsforbundets speiderkorps og 310 kr til Norges speideforbund. Speidere som melder seg inn på høsten har halvparten i kontingent. For tredje medlem i hustanden betales 10% av kontingenten.

Hele kontingenten kreves inn felles fra Norges speiderforbundet.

Kontingentkravet sendes ut i januar. Giroen har vanligvis betalingsfrist i første del av februar. Man må betale for et helt år av gangen. Man må ha betalt kontingent for å være dekket av den kollektive personskadeforsikringen som alle betalende medlemmer har.