Omgangstone/generell oppførsel

 • La oss huske på speiderloven og spesielt paragraf 4 – En speider er en god venn
 • Alle skal ha en hyggelig omgangstone
 • Ingen skal holdes utenfor
 • Alle skal holde avtalte tider

 Alle speiderne skal være med på de obligatoriske aktiviteter. Obligatoriske aktiviteter er

 • Åpningsleirbål
 • Flaggheis/Morgensamlinger
 • Gudstjeneste
 • 6 programøkter
 • Haik
 • Avslutningsleirbål

 På leiren er det en rekke oppgaver som det må deles på for å få en hyggelig leir. Disse er blant annet:

 • Lage mat, frokost, lunch og middag
 • Vaske opp
 • Hente mat , vann, ved
 • Levere søppel
 • Holde leirområde pent

Disse oppgavene vil bli delt på patruljene/enkeltpersoner. Det blir satt opp en liste og det forventes at alle gjør disse oppgavene uten at lederne må mase. Patruljeførerne har et spesielt ansvar for dette, og alle må respektere beskjeder fra patruljeførene.

 Leggetider

 • De tidspunktene som gjelder for leiren gjelder også for Gjerpen MSK
  Ro i leiren betyr at alle skal være inne på leirområdet vårt
  Lang tone betyr at alle skal være nede i soveposene og det skal være stille
  Speidere som er født i 2003 eller tidligere kan være opp lenger, men skal være inne på vårt leirområde.

Tid for å stå opp

 • Patruljen som skal ordne frokost skal være stå opp ved revelje
  Alle andre skal være oppe 10 min før flaggheis

  Brudd på reglene

 

 • Brudd på reglene kan medføre hjemsending fra leieren på speiderens bekostning
 • Det er lederne som bestemmer om det er brudd på reglene og hva konsekvensen vil bil