Sjerfmerke for tropp

Troppen er speidernes arbeidsenhet. Speiderne er vanligvis speidere i aldersgruppen 5.-10. klasse. Dette er en tid hvor speiderne utvikler seg veldig mye og det er viktig å gi speiderne en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Treningsprogrammet for troppen er derfor delt i to – et stifinnerprogram for 5.-7. klasse og et vandrerprogram for 8.-10. klasse.

Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider.

Ordet vandrer refererer til at denne aldersgruppen er klar til å foreta en mer selvstendig vandring langs speiderveien, klar til å finne egne interesseområder og løsninger, utforske og ta initiativ til og ansvar for egen læring.

Troppen har møte på onsdager kl 18:00

Terminlista for dette semesteret finner du her. Ønsker du å laste den ned som pdf fil så trykk Program Tropp Vår 2019

E-post til tropplederen

Ledere:
Bente Oterholt                 456 40 165

Anne Grete Doksrød        906 99 565