Å dra på tur er en naturlig og viktig del av det å være speider. Sammen med patruljen, troppen, roverlaget eller andre i turfølget får du nye og spennende opplevelser, og vennskapet styrkes.

På tur får du også anledning til å praktisere noe av det du har lært på speidermøtene. En vellykket tur starter med god planlegging, også med tanke på sikkerheten. Den viktigste regelen er ”tur etter evne”. Det betyr at vi planlegger og gjennomfører turen basert på deltakernes ferdigheter og utstyr, og tar naturen på alvor.

Som sagt er det viktig å tenke sikkerhet når en skal på tur. På den måten kan vi unngå unødvendige uhell og skader. Dersom vi er så uheldige at det likevel oppstår uhell eller skade på turen, er det viktig at vi har tenkt igjennom hva dere da gjør.

Sjekklister for speidere og ledere
For å gjøre det enklere å ivareta sikkerheten i planleggingen og gjennomføringen av turer, har Norges speiderforbund utviklet egne speidersjekklister for sikkerhet. “Sikkerhet på tur” er et eget lite hefte til aktivt bruk før, under og etter turen. Heftet passer i lomma på jakka eller i ryggsekken.

Det normale er at turen eller arrangementet blir gjennomført uten uhell eller skader, og sjekklistene er laget for det. Men som speidere er vi beredt om noe skjer. Sjekklisten har derfor en egen del som beskriver hva vi gjør når uhellet er ute.

Sjekklisten “Sikkerhet på tur” skal brukes av alle speidere som drar på tur eller deltar på andre arrangementer, uansett lengde og størrelse – alt fra patruljetur, flokktur og leir.