Flokken er småspeidernes arbeidsenhet. Her møter de fleste jenter og gutter speiderarbeidet for første gang, unntatt selvfølgelig de som har gått i beveren. Småspeidere er speidere i aldersgruppen 2.-4. klasse.

Når det gjelder selve programmet, er det spesielt leken som krever oppmerksomhet. Gjennom lek og fantasiramme kan speiderne lære noe om seg selv.

Forskjellige dyr kan for eksempel være bilder på forskjellige egenskaper som er for abstrakte til at småspeiderne kan snakke om dem. Barn uttrykker også følelser gjennom lek. Dessuten er lek spennende og moro – og det skal det være i flokken.

Flokken har møte på onsdagen fra kl 18:00.

E-post til flokklederen

Ledere

  • John Lundsett                  481 35 240
  • Silje Solbakken                926 36 809