Til sommeren blir det sannsynligvis anledning til å delta på to sommerleirer

  • Kretsens jubileumsleir i fritidsparken (18. til 21. mai) 
  • Vennskapsleir i Danmark sammen med engelske og tyske speidere (5. til 12. august)

 

Mer informasjon kommer så raskt vi får vite mer.

Hvordan oppfører vi oss på leir

Dette er lagt ut på egen side. Hvordan vi er på leir